Vendors sa Heroes Park Pupulungin sa Bagong Plano

No comments

Ang mga vendors sa Heroes Park ay nakatakdang pulungin sa isang Lingo upang ipagbigay alam sa kanila ang mga bagong plano upang muling magamit ng mga mag-aaral at ibang Baliwagenyo ang dating parke na naipangako ni Mayor Ferdie Estrella na maging WIFI Zone. Nais ng punongbayan na maibalik ang sigla at magamit ang mga parke.

adminVendors sa Heroes Park Pupulungin sa Bagong Plano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *