Tax Reform for Acceleration and Inclution Act (TRAIN)

No comments

Knows n’yo ba? Naisabatas na ang bagong Tax Reform Law na naglalayong mapababa ang buwis mula sa kita ay magpapataas naman sa presyo tulad ng gasolina at sasakyan. Tingan kung gaano ang itataas matapos na mapirmahan ni Pangulong Duterte ang TRAIN LAW.

Mark Anthony MillanTax Reform for Acceleration and Inclution Act (TRAIN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *