SUSPENSYON NG FACE-TO-FACE CLASSES NG MGA PILING PAARALAN SA LUNGSOD NG BALIWAG PARA SA GAGANAPING PAGTATALAGA SA PAROKYA NG SAN AGUSTIN BILANG PANDIYOSESIS NA DAMBANA SA PEBRERO 13

By Published On: February 10th, 2024Categories: News, Public Order and Safety, Tourism
Total Views: 8,934Daily Views: 1

Ang Parokya ng San Agustin sa Lungsod ng Baliwag na itinatag noong taong 1733 ay nakatakdang italaga bilang isang Pandiyosesis na Dambana sa darating na Martes, Pebrero 13, 2024. Ito ay magiging ika-sampu na Pandiyosesis na Dambana sa ilalim ng Diyosesis ng Malolos. Ito rin ang magiging kauna-unahang Dambana sa buong Bikarya ng Baliwag.

Bilang pakikiisa sa makasaysayang pagdiriwang na ito at sa bisa ng Atas Tagapagpaganap Blg. 4, ang mga piling pampubliko at pribadong paaralan sa Lungsod ng Baliwag ay hinihiling na magsuspinde ng face-to-face classes sa nasabing araw.

Narito ang mga piling pampubliko at pribadong paaralan sa Lungsod ng Baliwag na magsususpinde ng face-to-face classes:

MGA PAMPUBLIKONG PAARALAN:

 1. Baliwag South Central School
 2. Baliwag North Central School
 3. Concepcion Elementary School
 4. Jacinto Ponce Elementary School
 5. San Jose Elementary School
 6. Subic Elementary School
 7. Vicente R. Cruz Elementary School
 8. Virgen Delas Flores Elementary School
 9. Virgen Delas Flores National High School
 10. Teodoro Evangelista High School
 11. Mariano Ponce National High School
 12. Baliwag Polytechnic College

MGA PRIBADONG PAARALAN:

 1. The Little Campus North Bend School
 2. San Benildo Integrated School
 3. Saint Jean Baptist Academy
 4. Baliuag Cross and Flame Academy
 5. Living Angels Christian Academy
 6. Joseph School of Baliuag
 7. Immaculate Conception School of Baliwag
 8. Saint Mary’s College of Baliuag
 9. Marian College of Baliuag (Elementary and College Campus)
 10. Baliuag University – Elementary and H.S. Dept. (R.E. Chico Ave.)
 11. Baliuag University – College Campus
 12. Montessori De Sagrada Familia
 13. Fernandez Colleges (Main Campus, R.E Chico Campus)
 14. OLM Institute of Science and Technology Inc.
 15. AISAT Baliwag
 16. STI College Baliuag
 17. ACLC College Baliuag
 18. National University – Baliwag

Kaugnay nito, ang mga nasabing paaralan ay dapat magsagawa ng Online/Modular Classes sa Pebrero 13, 2024, kapalit ng buong araw na suspensyon ng klase.

Ang Atas Tagapagpaganap Bilang 4 ay nilagdaan ng Punong Lungsod Ferdie Estrella noong Pebrero 5, 2024.

 

SUSPENSYON NG FACE-TO-FACE CLASSES NG MGA PILING PAARALAN SA LUNGSOD NG BALIWAG PARA SA GAGANAPING PAGTATALAGA SA PAROKYA NG SAN AGUSTIN BILANG PANDIYOSESIS NA DAMBANA SA PEBRERO 13

By Published On: February 10th, 2024Categories: News, Public Order and Safety, Tourism
Total Views: 8,934Daily Views: 1

Ang Parokya ng San Agustin sa Lungsod ng Baliwag na itinatag noong taong 1733 ay nakatakdang italaga bilang isang Pandiyosesis na Dambana sa darating na Martes, Pebrero 13, 2024. Ito ay magiging ika-sampu na Pandiyosesis na Dambana sa ilalim ng Diyosesis ng Malolos. Ito rin ang magiging kauna-unahang Dambana sa buong Bikarya ng Baliwag.

Bilang pakikiisa sa makasaysayang pagdiriwang na ito at sa bisa ng Atas Tagapagpaganap Blg. 4, ang mga piling pampubliko at pribadong paaralan sa Lungsod ng Baliwag ay hinihiling na magsuspinde ng face-to-face classes sa nasabing araw.

Narito ang mga piling pampubliko at pribadong paaralan sa Lungsod ng Baliwag na magsususpinde ng face-to-face classes:

MGA PAMPUBLIKONG PAARALAN:

 1. Baliwag South Central School
 2. Baliwag North Central School
 3. Concepcion Elementary School
 4. Jacinto Ponce Elementary School
 5. San Jose Elementary School
 6. Subic Elementary School
 7. Vicente R. Cruz Elementary School
 8. Virgen Delas Flores Elementary School
 9. Virgen Delas Flores National High School
 10. Teodoro Evangelista High School
 11. Mariano Ponce National High School
 12. Baliwag Polytechnic College

MGA PRIBADONG PAARALAN:

 1. The Little Campus North Bend School
 2. San Benildo Integrated School
 3. Saint Jean Baptist Academy
 4. Baliuag Cross and Flame Academy
 5. Living Angels Christian Academy
 6. Joseph School of Baliuag
 7. Immaculate Conception School of Baliwag
 8. Saint Mary’s College of Baliuag
 9. Marian College of Baliuag (Elementary and College Campus)
 10. Baliuag University – Elementary and H.S. Dept. (R.E. Chico Ave.)
 11. Baliuag University – College Campus
 12. Montessori De Sagrada Familia
 13. Fernandez Colleges (Main Campus, R.E Chico Campus)
 14. OLM Institute of Science and Technology Inc.
 15. AISAT Baliwag
 16. STI College Baliuag
 17. ACLC College Baliuag
 18. National University – Baliwag

Kaugnay nito, ang mga nasabing paaralan ay dapat magsagawa ng Online/Modular Classes sa Pebrero 13, 2024, kapalit ng buong araw na suspensyon ng klase.

Ang Atas Tagapagpaganap Bilang 4 ay nilagdaan ng Punong Lungsod Ferdie Estrella noong Pebrero 5, 2024.