City Social Welfare Development Office

Email: sample_email@gmail.cpm

Contact No: 012-345

Trunk Line: 12345

Pagkakaloob ng Travel Clearance Assessment Report

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
 • kung legal ang kasal ng mga magulang
 1. Birth Certificate ng bata (PSA Copy)
 2. Marriage Certificate ng magulang- kung naaangkop (PSA Copy)
 3. Death Certificate ng magulang- kung naangkop (PSA Copy)
 4. Joint Affidavit of Consent ng ama at ina
 5. Affidavit of Support ng sponsor
 6. Kopya ng pasaporte ng bata at ng kasamang maglalakbay
 7. Resibo ng bayad para sa Assessment Report
 8. 3 piraso ng 2×2 na larawan
 9. Kopya ng ID card ng bata at escort
 10. Visa mula sa patutunguhang bansa kung kailangan
 • kung sakaling hindi kasal ang mga magulang
 1.  PSA Certificate of No Marriage (CENOMAR)
 2. PSA birth certificate ng bata
 3. Affidavit of Illegitimacy ng ina
 4. Joint Affidavit of 2 disinterested person
 5. Affidavit of Support ng sponsor
 6. Kopya ng pasaporte ng bata at ng kasamang maglalakbay
 7. Resibo ng bayad para sa Assessment Report
 8. 3 piraso ng 2×2 na larawan
 9. Kopya ng ID card ng bata at escort
 10. Visa mula sa patutunguhang bansa kung kailangan
 • kung 60 na taong gulang pataas ang kasamang maglalakbay
 1. Medical Certificate na “fit to travel”
 • mga dokumentong isusumite ng kasamang maglalakbay
 1. Pasaporte
 2. Visa mula sa patutunguhang bansa
 3. 2 Valid ID Card
 • sa mga dadalo sa conference, study tour o sports competiton / exhibiton
 1. Idagdag sa pangunahing dokumento ang paanyaya ng patutunguhang paaralan at katibayan ng pinapasukang paaralan.
 • sa mga batang dadalo na walang kasama
 1. Katibayan ng pagliban mula sa paaralang pinapasukan
 2. Declaration of Indemnity

 

 

*Lahat ng dokumento ay kinakailangang 1 Original at 2 Photocopy ang ipapasa

 

 

 • Ipasa ang mga kailangang dokumento
 •  Sagutan ang Application Form to Travel
 • Tugunin ang mga dagdag na katungan
 • Magbayadsa Cashier ng Municipal Treasury
 •  Bumalik sa tanggapan ng MSWDO dala ang resibo

 

 • 10 minuto
 • 20 minuto
 • 10 minuto
 • 2 minuto
 • 42 minuto

 

 

 • Wala
 • Wala
 • Php 300
 • Wala
 • Php 300
 • Mga residente ng Baliwag, Bulacan at kalapit bayan at probinsya.

Paghahanda ng Discernment Report o Diversion Program para sa Re-Integration o After Care Program ng mga batang nakagawa ng anumang labag sa batas

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
 • Birth Certificate ng bata

 

 • LETTER ORDER o Kautusan  mula sa DOJ

 

 • Investigation Data Form

 

 • Affidavit of Undertaking

 

 • Ipasa ang kopya ng mga kailangan dokumento.

 

 • Sagutan ang mga Discernment Tools.

 

 • Tumugon sa panayam at  makipagkaisa sa pagbibigay ng tamang impormasyon.

 

 • Pagtatala  sa log book kasama ang magulang o guardian.
 • 10 minuto

 

 • 1 oras

 

 • 3 oras

 

 • 2 minuto

 

 • 4 oras at 12minuto
 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala
MENOR DE EDAD NA NAKAGAWA NG PAGLABAG SA ITINATADHANA NG BATAS AT NG RA 9344 kasama ang alinman sa mga magulang o tagap-alaga.

Tulong sa mga biktima ng Pang-aabuso na Itinadhana sa mga sumusunod na Patakan/Batas

Uri ng Serbisyo MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE

R.A. 7610- Special Protection of Children against Child Abuse, Exploitation &Discrimination

R.A. 8353 Anti Rape Law, RA 8505 Rape Victim assistance

R.A.9208, RA 1343& 10364- Anti- Trafficking in persons Act

R.A. 9231- Elimination of the worst form of Child Labor

R.A. 9262– Anti-Violence against Women & their Children Act

R.A. 9775-Anti-Child Pornography Act

 • Birth certificate ng bata

 

 • Kopya ng blotter mula sa barangay- Kung naaangkop

 

 • Resulta ng Medico Legal
 • Ipasa ang mga hawak na dokumento.

 

 • tumugon sa panayam ukol sa pangyayari.

 

 • Kung handa na ay maari ng magsampa ng Habla/reklamo.
 • 5 minuto

 

 • 1-2 oras

 

 • 10 minuto

 

 • 1-2 oras at 15 minuto
 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala
Ang BIKTIMA NG PANG-AABUSO kasama ang guardian kung menor de edad

Pag tanggap sa mga PWUDS (Persons Who Used Drugs) na binigyan ng Court Order upang sumailalim sa Community Rehabilitations/After Cre

Uri ng Serbisyo MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE

Pagbibigay ng sertipiko ng pagtanggap sa mga PWUDs na inatasan ng Korte na mag-report para sa kanilang Outpatient Rehabilitation Treatment/Community Based Intervention and Counseling o Aftercare Program.

 • Kautusan mula sa korte

 

 • Valid ID

 

 • Sulat Kahilingan
 • Ipasa ang mga hawak na dokumento.

 

 • Hintayin ang Sertipiko at alamin ang schedule ng reporting
 • 5 minuto

 

 • 10 minuto

 

 • 15 minuto
 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala
Persons Who Used Drugs (PWUD) o kanilang Ka-Pamilya

Counseling at Family Dialogue

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO  MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
 • Kopya ng blotter mulasa barangay- Kung naaangkop

 

 • Medico Legal kung kailangan

 

 • Birth certificate ng mga menor de idad
 • Ipasa ang mga hawak na dokumento.

 

 • Ibigay ang lahat ng detalyeng kailangan ukol sa suliranin o pangyayari

 

 • Kung desididong magsampa ng kaso ay tutungo sa PNP Women’s Desk o sa Public Attorney,s Office

 

 • Ipasa ang mga hawak na dokumento

 

 • Tumugon sa panayam ukol sa pangyayari

 

 • makipag dayalogo sa itinakdang araw at oras

 

 • Makapagbigay ng final decision o nais na tulong. Pumirmasa blotter book ukol sa napag kasunduan
 • 5 minuto

 

 • 1-2 oras

 

 • 10 minuto

 

 • 3 minuto

 

 • 3o minuto

 

 • mahigit isang oras depende sa pag uusap

 

 • 20 minuto

 

 • 3 minuto

 

 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala
MGA TAONG MAY REKLAMO O PROBLEMA NA MAY KINALAMAN SA BATA, MAG-ASAWA AT KABABAIHAN

Paghahanda ng Parental Capability Assessment (PCAR)

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO  MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
 • Birth Certifcation kung wala alinmang patunay gaya ng school record o tala ng binyag

 

 • Referal mula sa agency/institution kung saan namalagi ng 6 na buwan hanggang 1 taon

 

 • Maglakip ng mga larawang magpapatunay ng economic condition ng pamilya
 • Sumailalim sa office interview at home Visitation

 

 • Dadalo sa itatawag na case conference

 

 • Tanggapin  at tumulong manumbalik sa normal na kalagayan ang bata
 • 3 – 5 araw

 

 • 30 minuto to 1 oras

 

 • 3 minuto
 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala
Magulang o tagapag-alaga ng bata