Public Assistance and Complaints Center

Email: pacc@baliwag.gov.ph

Contact No: 0917-505-7828

Trunk Line: 798-0391 loc. 7222

Baliwag Hotline

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Baliwag Hotline Wala
 1. Mag text o tumawag sa ating hotline nos. 0917 505 STAR (7827) para sa Globe at TM subscribers at 0939 999 STAR (7827) para sa Sun, Smart at Talk n Text subscribers.
 2. Ibigay ang pangalan, address at impormasyon na kinakailangan at  dahilan ng pagtawag o pag text. Ibigay ang kumpletong detalye ng reklamo
 3. Kung aksidente, sunog, sakuna at iba pang emergency.
 • 3 minuto
 • 5 minuto at di hihigit sa 10 minuto
 • 10 minuto upang maipadala ang pormal na reklamo sa nasabing tanggapan at makuha ang tugon upang agad ipagbigay alam sa complainant ang tugong o susunod na proseso.
 • 3 minuto
Libre Lahat ng mamamayan at residente ng Baliwag

Baliwag Online Chat

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Baliwag Online Chat Wala
 1. Bisitahin at mag chat sa Baliwag.gov.ph
 2. Kung naputol ang usapan (umalis ang kliyente o nag log off)
 • 5 minuto depende sa kanilang itinatanong pero di hihigit sa 10 minuto.
 • 5 minuto depende sa kanilang itinatanong pero di hihigit sa 10 minuto.
Libre Lahat ng mamamayan at residente ng Baliwag

Baliwag Lost and Found

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Baliwag Lost and Found
 • Para sa nag report, nakapulot o nakatagpo at magsosoli – walang kailangang dokumento.
 • Upang makuha – Valid ID o anumang dokumento na maaaring sumuporta na sila ang nagmamay-ari ng natagpuang bagay, etc.
 1. Tumawag, mag chat o magsadya sa tanggapan.
 2. PARA SA TAONG NAKAPULOT O NAKAKUHA NG ITEM: Pagbibigay ng mga detalye gaya ng pangalan, saan, kailan, at ano ang napulot na bagay.
 3. PARA SA PAG-CLAIM: Mga bagay o dokumento na nagpapatunay na sa kanya ang nawawalang gamit.
 • 2 minuto

 

 • 5 minuto

 

 • 5 minuto
Wala Lahat ng mamayan at residente ng Lungsod ng Baliwag