Pabatid sa lahat ng mga Stallholders sa fixed Stall o Puesto PIJO sa Pamilihang Bayan ng Baliwag

Mark Anthony MillanPabatid sa lahat ng mga Stallholders sa fixed Stall o Puesto PIJO sa Pamilihang Bayan ng Baliwag