Mensahe ng Halal na Punongbayan Ika-118 taong Anibersaryo ng Kalayaan

No comments

Ang tunay na diwa ng Dugong Baliwag, Pusong Baliwag ay ang diwa ng kabayanihan na taglay ng bawat Baliwagenyo, na noon ay ipinamalas ng ating mga ninuno laban sa mga mananakop na sumupil sa ating kalayaan. Sa ating panahon, hangad nating buhayin ang kabayanihan sa puso ng bawat isa, hindi para mamatay nang dahil sa bayan, kundi ang mabuhay para dito.

Isang makabuluhang pag-alaala ng Araw ng Kalayaan mga kababayan kong Baliwagenyo saan mang panig ng mundo!

adminMensahe ng Halal na Punongbayan Ika-118 taong Anibersaryo ng Kalayaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *