NO SEGREGATION, NO COLLECTION

 • BAGONG NAYON
  BAGONG NAYON
 • BARANGCA
  BARANGCA
 • CALANTIPAY
  CALANTIPAY
 • CATULINAN
  CATULINAN
 • CONCEPCION
  CONCEPCION
 • HINUKAY
  HINUKAY
 • MAKINABANG
  MAKINABANG
 • MATANGTUBIG
  MATANGTUBIG
 • PAGALA
  PAGALA
 • PAITAN
  PAITAN
 • PIEL
  PIEL
 • PINAGBARILAN
  PINAGBARILAN
 • POBLACION
  POBLACION
 • SABANG
  SABANG
 • SAN JOSE
  SAN JOSE
 • SAN ROQUE
  SAN ROQUE
 • STA. BARBARA
  STA. BARBARA
 • STO.CRISTO
  STO.CRISTO
 • STO. NINO
  STO. NINO
 • SUBIC
  SUBIC
 • SULIVAN
  SULIVAN
 • TANGOS
  TANGOS
 • TARCAN
  TARCAN
 • TIAONG
  TIAONG
 • TIBAG
  TIBAG
 • TILAPAYONG
  TILAPAYONG
 • VDF
  VDF
 • PUBLIC MARKET
  PUBLIC MARKET

Truck No.BarangayTimeDayType of waste
1Tiaong7:00 AM – 12 :00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
1Tiaong7:00 AM – 12 :00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
1Virgen Delas Flores1:00 – 5:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
1Virgen Delas Flores1:00 – 5:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
2Poblacion 7:00 AM– 12 :00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
2Poblacion 7:00 AM – 12:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
2San Jose1:00 – 5:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
2San Jose1:00 – 5:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
3Tibag 7:00 AM – 12 :00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
3Tibag 7:00 AM – 12:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
3Subic1:00 – 5:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
3Subic1:00 – 5:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
4Sto. Niño7:00 AM– 10:00AMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
4Sto. Niño7:00 AM – 10: AMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
4Sto. Cristo11:00 AM – 5:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
4Sto. Cristo11:00 AM – 5:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
5Barangca7:00 – 9 :30amMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
5Barangca7:00 – 9:30 amTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
5Paitan9:30 AM – 12:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
5Paitan9:30 AM – 12:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
5Public Market / Parks and Monument4:00 – 8:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
5Public Market / Parks and Monument4:00 – 8:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
6Piel7:00 – 9:00 AMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
6Piel7:00 – 9:00 AMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
6Hinukay9:30 -12:00 AMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
6Hinukay9:30 -12:00 AMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
6San Roque1:00 – 5:00 PMMonday, Monday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
6San Roque1:00 – 5:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
7Tilapayong7:00 – 9:00 AMMonday, Wednesday, Friday and SundayBiodegradable (Nabubulok)
7Tilapayong7:00 – 9:00 AMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
7Catulinan9:30 AM -12:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
7Catulinan9:30 AM -12:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
7Sulivan1:00 – 5:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
7Sulivan1:00 – 5:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
8Pagala7:00 AM – 12: PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
8Pagala7:00 AM – 12: PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
8Matangtubig1:00 – 2:30 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
8Matangtubig1:00 – 2:30 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
8Calantipay2:30 – 5:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
8Calantipay2:30 – 5:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
9Bagong Nayon7:00 – 12:00PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
9Bagong Nayon7:00 – 12:00PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
9Tangos1:00 – 5:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
9Tangos1:00 – 5:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
10Concepcion7:00 am – 5:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
10Concepcion7:00 am – 5:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
Barangay TruckSta Barbara7:00 – 5:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
Barangay TruckSta Barbara7:00 – 5:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
Barangay TruckMakinabang7:00 – 5:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
Barangay TruckMakinabang7:00 – 5:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
Barangay TruckTarcan7:00 – 5:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
Barangay TruckTarcan7:00 – 5:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
Barangay TruckSabang7:00 – 5:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
Barangay TruckSabang7:00 – 5:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)
Barangay TruckPinagbarilan7:00 – 5:00 PMMonday, Wednesday and FridayBiodegradable (Nabubulok)
Barangay TruckPinagbarilan7:00 – 5:00 PMTuesday, Thursday and SaturdayNon-Biodegradable (Hindi na bubulok)

NOTE:

 Ang mga basurang na Reresiklo ( Recyclable Waste) ay maaring ipalit sa Palit basura store o sa Climate Change Center.

Ang mga basurang Toxic and Hazardous Waste ay kukulektahin tuwing unang Linggo ng Buwan. Ilagay ito sa tamang lalagayan kagaya ng karton o container.

Mark Anthony MillanNO SEGREGATION, NO COLLECTION