Mayor’s Office – Executive Staff

Email: mayorferdie@baliwag.gov.ph

Contact No:

Trunk Line: (044) 798 – 0391

Imbitasyon o Appointment sa Punongbayan

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
 • Pormal na imbitasyon
 • Abiso  sa Pamamagitan ng tawag, text, email o pakikipag-usap
 1. Ipasa ang imbitasyon
 • 5 minuto
Libre Para sa lahat

Paghingi ng Assistant/Support sa Punongbayan

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Liham Kahilingan

(Note: Kung ito ay social service, kailangan ihanda ang mga kinakailangang dokumento na natukoy ng CSWDO o CBAO)

 1. Personal na magtungo sa Tanggapan ng Punong Lungsod upang personal na maidulog ang kahilingan.
 2. Mag-intay sa itinakdang lugar para sa abiso ng staff para makausap ang Punong Lungsod o kung sino mang opisyal na kinatawan ng Punong Lungsod.
 3. Tanggapin ang assistance kung financial, o makinig sa tugon na ihahatid ng sino mang opisyal na kinatawan ng Punong Lungsod.
 • 3 minuto

 

 

 • 5 minuto – 1 oras (depende kung walk-in o may appointment)

 

 • 5 minuto hanggang 3 araw
Wala Para sa lahat

Pirma ng Punong Lungsod

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Dokumentong pipirmahan
 1. Dalhin sa tanggapan ng Punong Lungsod ang mga dokumentong pipirmahan matapos itong malagyan ng initials ng Municipal Administrator
 2. Tanggapin ang pirmadong dokumento
 • 1 minuto
 • 3-5minuto
Wala Para sa mga tanggapan sa Pamahalaang Lungsod ng Baliwag