Local Settlement and Sheltering Unit

Email: sample_email@gmail.cpm

Contact No: 012-345

Trunk Line: 12345

Pagkuha o Pag-Apply ng Pabahay

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
 • Para sa indibidwal na kliyente
 • Application form (ISF Information sheet)
 • Photocopy of voter’s ID
 • Brgy. Clearance
 • 2 pcs. 2×2 pictures (taken within 6 mos.)
 • Para sa grupo ng ISFs/Homeowner’s Association (HOA)
 • Kumpletong listahan ng mga miyembro
 • Articles of Incorporation By-laws
 • Undertaking and list of incorporators
 • General information sheet
 • Authorization Certified true copy of title (lupang paglilipatan o bibilhin)
   
 • Location and vicinity map
 • Intent to Sell and Intent to Buy (Lahat ng mga nabanggit na dokumento ay dapat notaryado)
Para sa Indibidwal na kliyente:

 • Ipasa ang kailangang mga dokumento sa tanggapan ng LSSU, kasama ang mga orihinal na kopya para sa pagbe-verify lamang.

Para sa Homeowner’s Association na kliyente:

 • Magsadya ang namumuno sa grupo ng ISFs na nagnanais na magparehistro
 • Ipasa ang kailangang mga dokumento sa tanggapan ng LSSU, kasama ang mga orihinal na kopya para sa pagbe-verify lamang.
 • Pagkuha sa Certificate of Registration ng HOA matapos ang 30 araw simula sa pag-file
 • Accreditation ng HOA sa SHFC

Project information sheet/profile with the following mortgage and technical documents:

 • Certified true copy of land title With 1st and 2nd back title, if any
 • Updated Tax Declaration
 • Complete subdivision plan/building plan (if a vertical housing) signed by a geodetic engineer and civil engineering
 • Zoning certification
 • MDRRMO certification
 • Clearance
 • Site Development and building permit

 

 • 15 minuto
 • 60 minuto
 • 30 minuto
 • 30 minuto
 • 4 oras
 • 4 oras
 • 8 oras
 • 8 oras
 • Wala
 • Wala
 • Wala
 • Wala
 • Wala
  (maliban sa filing fee sa HLURB at bayad sa notaryo ng mga dokumento)
   
 • Wala
 • Wala
MGA INFORMAL SETTLER FAMILIES (ISFs)