Local Civil Registrar Office Services

Email: lcr_baliwag@yahoo.com

Contact No:

Trunk Line: 798-0391 loc. 527

Rehistro ng Bata(Registration of Birth)

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG / PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Kapag Kasal Ang Magulang
 • Kumpletong form ng Live Birth
 • Xerox copy of Marriage contract
Papapirmahan sa Municipal Civil Registrar (MCR) 5-10 minuto Libre Para sa lahat
Kapag Hindi Kasal Ang Magulang
 • Kumpletong form ng Live Birth
 • Sedula ng tatay at nanay
 • Appearance ng tatay at nanay
Papirmahan sa MCR 10-15 minuto Libre
Para sa lahat

Rehistro ng Kasal(Marriage Certificate)

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG / PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Rehistro ng Kasal (Marriage Certificate) Accomplished Form ng Marriage Contract Papapirmahan sa Municipal Civil Registrar (MCR) 5-10 minuto Libre Para sa lahat

 

Rehistro ng Pagkamatay(Death Certificate)

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG / PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Rehistro ng Pagkamatay (Deatch Certificate) Accomplished Form ng Death Certificate
 • Magpunta sa Health Center para sa pirma ng Mun. Health Officer
 • Magbayad sa tanggapan ng Ingat Yaman Para sa Paglilibing

-kung sa baliwag ililibing

-kung ililibing sa ibang bayan

-paglilipat ng labi

 • Papirmahan sa MCR
5-10 minuto
 • ₱25.00

 

 • ₱125.00

 

 

 

 

 

 • ₱100.00
Para sa lahat

Aplikasyon para sa Lisensya ng Kasal (Marriage License)

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG / PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Aplikasyon para sa Lisensya (Marriage License)
 • CENOMAR (para sa edad 25 pataas)
 • Kopya ng Birth Certificate o Baptismal o voter’s affidavit
 • Xerox Copy ng Sedula
 • Sa edad na 24 pababa, personal na pupunta mga magulang at magdadala ng ID o sedula
 • Isumite lahat ng requirements para sa beripikasyon
 • Magbayas sa Tanggapan ng Ingat Yaman
 • Balikan ang requested document sa Local Civil Registrar sa takdang araw na pinagkasunduan
11 araw ₱102.00 Para sa lahat

Pagtatama ng Kasarian R.A 10172 (Change of Gender)

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG / PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Pagtatama ng Kasarian R.A 10172 (Change of Gender)
 • Kopya ng dokumentong itatama galing sa Philippines Statistics Authority (PSA)
 • Police Clearance
 • NBI
 • Certificate of Employment or Affidavit of Unemployment woth no pending case
 • Baptismal Certificate
 • Earliest School Records (Elementary, High School, College)
 • Earliest Medical Records (X-ray, Urinalysis, CBC, drug test)
 • Any available medical/result of the child
 • Medical certificate from an accredited government physician that the child has not undergone sex change/transplant
 • Publication (2 beses)
 • Isumite lahat ng requirements para sa beripikasyon
 • Magbayad sa Tanggapan ng Ingat Yaman

Paalala:

Aabot ng 2-3 buwan ang proseso upang bigyang daan ang mga sumusunod na gawain:

 1. Publikasyon ng Petisyon (2 beses)
 2. Pagsumite sa PSA para sa kumpirmasyon ng naaprubahan na petisyon
 3. Paggawa ng finality sa petisyong nakumpirma ng PSA
 4. Pagdala sa PSA para sa anotasyon ng dokumentong itinama.
2-3 buwan ₱3,000 Para sa lahat

Pagtatama ng Kapanganakan (Petsa at Buwan)

R.A 10172 (Change of Date of Birth)

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG / PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Pagtatama ng Kapanganakan (Petsa at Buwan) R.A 10172 (Change of Date of Birth)
 • Kopya ng dokumentong itatama galing sa Philippines Statistics Authority (PSA)
 • Police Clearance
 • NBI
 • Certificate of Employment or Affidavit of Unemployment woth no pending case
 • Baptismal Certificate
 • Earliest School Records (Elementary, High School, College)
 • Earliest Medical Records (X-ray, Urinalysis, CBC, drug test)
 • Publication (2 beses)
 • Isumite lahat ng requirements para sa beripikasyon
 • Magbayad sa Tanggapan ng Ingat Yaman

Paalala:

Aabot ng 2-3 buwan ang proseso upang bigyang daan ang mga sumusunod na gawain:

 1. Publikasyon ng Petisyon (2 beses)
 2. Pagsumite sa PSA para sa kumpirmasyon ng naaprubahan na petisyon
 3. Paggawa ng finality sa petisyong nakumpirma ng PSA
 4. Pagdala sa PSA para sa anotasyon ng dokumentong itinama.
2-3 buwan ₱3,000 Para sa lahat

Pagpapalit ng Pangalan R.A 9048 (Change Of Name)

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG / PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Pagpapalit ng Pangalan R.A 9048 (Change Of Name)
 • Kopya ng dokumentong itatama galing sa Philippines Statistics Authority (PSA)
 • Police Clearance
 • NBI
 • Certificate of Employment or Affidavit of Unemployment woth no pending case
 • Baptismal Certificate
 • Earliest School Records (Elementary, High School, College)
 • Earliest Medical Records (X-ray, Urinalysis, CBC, drug test)
 • Kahit anong dokumentong nagtataglay ng tamang pangalan
 • Publication (2 beses)
 • Isumite lahat ng requirements para sa beripikasyon
 • Magbayad sa Tanggapan ng Ingat Yaman
 • Balikan ang requested document ng Local Civil Registrar sa takdang araw na pinagkasunduan

Paalala:

Aabot ng 2-3 buwan ang proseso upang bigyang daan ang mga sumusunod na gawain:

 1. Publikasyon ng Petisyon (2 beses)
 2. Pagsumite sa PSA para sa kumpirmasyon ng naaprubahan na petisyon
 3. Paggawa ng finality sa petisyong nakumpirma ng PSA
 4. Pagdala sa PSA para sa anotasyon ng dokumentong itinama.
2-3 buwan ₱3,000 Para sa lahat

Pagbibigay ng Katibayan ng Kapanganakan, Kasal at Tala ng Kamatayan

(Certification of Birth/ Marriage Or Death)

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG / PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Pagbibigay ng Katibayan ng Kapanganakan, Kasal at Tala ng Kamatayan (Certification of Birth/ Marriage Or Death)
 • Magbayad sa Tanggapan ng Ingat Yaman
 • Balikan ang requested certificate sa Local Civil Registrar bitbit ang proof of payment
5-10 minuto ₱50.00 Para sa lahat