City Treasury Office

Email: mtobaliwag@gmail.com.ph

Contact No:

Trunk Line: (044) 798-0391 loc. 504

Pagkuha ng Community Tax Certificate (Cedula)

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
 • Para Sa Indibidwal:

Fully Accomplished Request Slip

Para sa Corporation:

  • New Application : Securities and Exchange Commission  Articles of  Incorporation
  • Renewal: Notaryadong Kabuuang Kita ng kumpaya nang nakaraang taon.
Individual:

1. Kumuha ng Numero (Queing System) at Request Slip sa nakatalagang Officer of the day sa Information’s Desk . Isulat ang kumpletong detalye sa Request Slip at hintaying tawagin ang numero

2. Iprisinta ang nasagutang dokument sa nakatalagang empleyado

3. Ibigay ang kaukulang bayad

 • 1 minuto

 

 • 5 minuto matapos iprisinta kaukulang dokumento
Libre
 • Para Sa Indibidwal: Ang mga mamamayang naninirahan sa Pilipinas na may edad 18 pataas lamang ang maaaaring makakuha
 • Para Sa Corporation: Lahat ng rehistradong korporasyon sa Baliwag

Pagbabayad ng Real Property Tax o Buwis para sa mga Ari-Ariang Di-Natitinag (Lupa, Bahay, Gusali at Makinarya)

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
Alinman sa mga sumusunod:

 • Kopya ng Tax Declaration o OHA galling sa Assessor’s Office
 • Kopya ng Titulo
 • Latest Official Receipt

Paalala: Ang Municipal Treasurer’s Office ay tatanggap lamang ng Manager’s Check na may eksaktong halaga ayon sa kabuuang bayarin. Ang “Personal Checks” ay maaring tanggapin subalit i-issuehan lamang ng Akcnowledgement Receipt na maaring isauli kapalit ng OR (form 56) pagkalipas ng 3 working days o clearing period

1.   Kumuha ng Numero (Queing System) sa nakatalagang Officer of the day sa Information’s Desk  at intaying tawagin ang numero

2.   Iprisinta ang mga kailangang dokumento sa Land Tax Assesment Section

3. Iprisinta ang ORDER OF PAYMENT sa Cash Section ng Municipal Treasurer’s Office at bayaran ang kaukulang buwis

 • 1 minuto

 

 • 5 minuto

 

 • 3 minuto pagka tanggap ng dokumento (per property) para sa Computerized Receipt
Ang babayaran ay naaayon sa pagkakatuos sa REAL PROPERTY TAX INFORMATION SYSTEM Mga nagmamay-ari ng lupa, bahay, gusali at makinarya sa bayan ng baliwag

Pagkuha ng Real Property Tax Clearance  para sa Mga Ari-Ariang Di-Natitinag (Lupa, Bahay, Gusali at Makinarya)

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
 • Latest Official Tax Receipt

 

 • Cedula
 1. Kumuha ng Numero (Queing System) sa nakatalagang Officer of the day sa Information’s Desk
 2. Iprisinta ang dokumento
 3. Magtungo sa Cash Section ng Municipal Treasurer’s Office upang magbayad
 4.   Iprisinta ang resibo sa Land Tax Assessment Section
 • 1 minuto

 

 

 • 2 minuto

 

 • 5 minuto
P 100.00 Mga nagmamay-ari ng lupa, bahay, gusali at makinarya sa bayan ng baliwag

Pagbabayad ng Iba Pang Tax , Charges at Regulatory Fees

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
Order of Payment mula sa kaukulang Opisina 1.   Kumuha ng Numero (Queing System) sa nakatalagang Officer of the day sa Information’s Desk at hintaying tawagin ang numero

2.   Iprisinta ang dokumento sa nakatalagang kolektor

3. Ibigay ang bayad

 • 1 minuto

 

 • 3 minuto
Ang babayaran ay naaayon sa pagkakatuos ng kaukulang Departamento o Opisina

Pagbabayad ng Police Clearance

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
Order of Payment mula sa Tanggapan ng Pulisya
 1. Kumuha ng Numero (Queing System) sa nakatalagang Officer of the day sa Information’s Desk
 2. Iprisinta ang dokumento sa nakatalagang kolektor
 3. Ibigay ang bayad
3 minuto  

 • Pang-Lokal : P100.00

 

 • Pang-Abroad :P100.00

 

 • Baril: P100.00

Pagbabayad Ng Philhealth Contribution

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
Payment Slip
 1. Kumuha ng Numero (Queing System) sa nakatalagang Officer of the day sa Information’s Desk at hintaying tawagin ang numero
 2. Iprisinta ang nasagutang dokumento sa nakatalagang kolektor.
 3. Ibigay ang bayad
 • 1 minuto

 

 • 4 minuto
Philhealth Members

Pagbabayad Ng Business Tax/Permit

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
Order of Payment mula sa Business Permit and Licensing Office 1. Kumuha ng Numero (Queing System) sa nakatalagang Officer of the day sa Information’s Desk at hintaying tawagin ang numero

2. Iprisinta ang dokumento sa nakatalagang kolektor

3. Ibigay ang kaukulang bayad

 • 1 minuto

 

 • 5 minuto
Ang babayaran ay na-aayon sa pagkakatuos mula sa Business Permit and Licensing Office(BPLO Mga indibidwal na mayroong negosyo sa baliwag

Pagbabayad Ng Business Permit On-Line

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
Order of Payment mula sa Business Permit and Licensing Office 1.    Obtain a copy of Order of Payment

2.    log in to https://www.lbp-eservices.com/egps/portal/index.

3.    from the dashboard click:

a.    Pay now

b.    Select Merchant (type Municipality of Baliuag) and then click continue

c.    Click Business Permit and then click continue

d.    from the payment details, encode/type all the details  from the Order of  Payment obtained from the Business Permit and Licensing Office

e.     click mode of payment (select from the choices) –  Over the Counter/e-payment

f.     Accomplish all the verification information and  click agree button to all the terms and condition to proceed to the Land Bank Payment Receipt Page

g.    Secure Reference Number for over the counter cash payment to accreditted merchants and transaction ID for e- transfer

h.    Secure the following:

h1. Screenshot of completed transaction for e-transfer

h2. Payment Slip for over the counter transactions

4. Step 3: Claim Official Receipt from the Business Permit Licensing Office after two (2) working days

 • 1 day (10 minutes per transaction)

 

 • 5 minutes per transaction
Php 30.00 for Accreditted Merchants                                     Land Bank over the counter cash payment – Free Mga indibidwal na mayroong negosyo sa baliwag

Pagbabayad ng Business Closure

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
Order of Payment mula sa Business Permit and Licensing Office 1.Kumuha ng Numero (Queing System) sa nakatalagang Officer of the day sa Information’s Desk at hintaying tawagin ang numero

 

2.   Iprisinta ang dokumento sa nakatalagang kolektor

 

3. Ibigay ang kaukulang

5 minuto Ang babayaran ay na-aayon sa pagkakatuos mula sa Business Permit and Licensing Office(BPLO) Mga indibidwal na mayroong negosyo na nag sara sa baliwag

Pagbabayad ng Traffic Violations

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
Traffic Citation Ticket
 1. Kumuha ng Numero (Queing System) sa nakatalagang Officer of the day sa Information’s Desk at hintaying tawagan ang numero
 2. Iprisinta ang dokumento sa nakatalagang kolekto
 3. Ibigay ang bayad
 4. Magtungo sa Tanggapan ng BTMO upang kuhanin ang lisensya
 • 1 minuto
 • 5 minuto
Ang babayaran ay naaayon sa paglabag na nakasaad sa likod ng TCT Indibidwal na lumabag sa batas trapiko

Pagkuha ng Sertipikasyon nang Hindi Pagbabayad ng Pamahalaang Bayan sa Kuryente at Tubig ng mga Pampublikong Paaralang Pang-Elementarya sa Baliwag

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
 • Letter of Request mula sa Prinsipal ng Paaralan
 • Valid Id
 1. Iprisinta ang dokumento
 2. Magbayad sa nakatalagang kolektor
 3. Iprisinta ang resibo sa nakatalagang empleyado
 • 3 minuto

 

 • 3 minuto

 

 • 5 minuto
P 100.00 Mababang paaralan na nasasakupan ng pamahalaang bayan ng baliwag

Pagkuha Ng Tseke

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
 • Identification Card (ID)
 • Opisyal na Resibo

Paalala :

Makukuha lamang ang tseke ng taong nakapangalan dito. Sa pagkakataong hindi maaaaring kuhanin ng personal  ang tseke, kailangan niyang gumawa ng authorization letter na nakasaad ang kanyang pangalan at ng taong kukuha ng kanyang tseke kalakip ang photo copy ng kanyang ID pati na nang kukuha.

1. Iprisinta ang mga dokumento

 

2. Tanggapin ang tseke

5 minuto

 

 

 • Mga indibidwal o estblisyimento na kukuha ng kabayaran para sa produkto o serbisyong ibinigay sa pamahalaang bayan

 

 • Mga indibidwal na pinagkalooban ng financial assistancepaaralan na nasasakupan ng pamahalaang bayan ng baliwag

Pagkuha ng Sweldo

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
 • Identification Card (ID)
 • Cedula

Paalala :

 • Tanging ang pangalang nakalagay lamang sa payroll ang maaaring kumuha ng sweldo.Sa pagkakataong hindi maaaaring kuhanin ng personal ng empleyado ang kanyang sweldo, kailangan mag prisinta ng  authorization letter ang kanyang representative na may kalakip na photo copy ng kanilang mga ID.
 1. Ipirisintan ang mga dokumento
 2. Pumirma at ilagay ang numero ng cedula tanda ng pagkakatanggap ng sweldo
5 minuto

 

 

Empleyado ng Pamahalaang Bayan ng Baliwag na hindi pa nai-issuehan ng ATM

Pag Deposito ng Koleksyon

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
Report of Collection and Deposit Ipasa ang orihinal na kopya at I- remit ang koleksyon 1 araw Wala REVENUE COLLECTOR, ACCOUNTABLE OFFICERS AND LIQQUIDATING OFFICER

Report of Check Issued

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO  KLIYENTE
Paid Disbursement Voucher / Payroll I-sumite ang mga orhinal na kopya at supporting documents 1 – 2 araw depende sa dami ng na-issue na cheke Wala Accounting Office