City Sports Development Office

Email: sportsdev@baliwag.gov.ph

Contact No:

Trunk Line: 798-0391 loc. 7376

Pag-Papatala Para Makalahok sa mga Pampalakasang Programa ng Lungsod ng Baliwag

Pangalan ng Programa Responsableng Tao Lugar ng Pagdarausan Ilang Araw ang Gugugulin Halaga o Bayad Serbisyo KLIYENTE
 • School break Sports Clinic
 • Basketball Clinic
 • Volleyball Clinic
 • Table Tennis Clinic
 • Swimming Clinic
 • Tennis Clinic
 • Combat Aikido Clinic
 • Basketball Chairman
 • Volleyball Chairman
 • Table Tennis Chairman
 • Swimming Chairman
 • Tennis Chairman
 • Combat Aikido Chairman
 • Baliwag Star Arena
 • Baliwag Star Arena
 • Lobby of Baliwag Star Arena
 • J. E. Garden Resort
 • Baliwag Tennis Court
 • Lobby of Baliwag Star Arena/Waltermart Baliwag
12 Sessions Wala 12 years old below