City Nutrition Office

Email: baliwagnutrition@gmail.com

Contact No:

Trunk Line: (044) 798-0391 loc. 7678

Pagbibigay ng MicroNutrient Powder at Feeding Supplies

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Talaan ng mgabatang 6-23 buwan at batang kulang sa timbang edad 6-59 buwan sa mga kukuha ng feeding supplies, siguraduhin na ang talaan ay naglalaman ng kasalukuyang timbang at taas ng bata
  • Magsumite ng master list ng mgabata
  • Kumuha ng micronutrient  supplements at feeding supplies
  • 2 minuto

 

  • 5-10 minuto
Wala Mga Lingkod Lingap sa Nayon at Mother Leaders sa bawat barangay na siyang magpapamahagi sa mga bata sa barangay

Nutrition Counseling

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
  • Liham na humihiling ng serbisyo para sa group counseling.
  • Wala nang kailangan dokumento kung indibidwal ang nais magpa-counseling.
Isumite angLiham Kahilingan o kaya ay magpadala ng mensahesa official Facebook page o sa e-mail 10 minuto Wala Para sa Lahat

Nutrition Information Materials

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Wala Makipag-ugnayan sa tanggapan pisikal man o online at sabihin ang information education materials nakailangan 10 minuto Wala Para sa Lahat