City Legal Office

Email: sample_email@gmail.cpm

Contact No: 012-345

Trunk Line: 12345

Pagkakaloob Ng Serbisyong Legal

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Para sa pagbibigay ng legal na opiniyon

 • Liham-kahilingan

 

Para sa Pagdraft  at pag-iissue ng ibat-ibang dokumento gaya ng affidavits, deeds, contracts, memorandum of agreement, atbp.

 • Supporting documents
 • Isumite ang liham kahilingan sa Admin Assistant
 • Paghingi ng payo sa mga katanungan may kinalaman sa batas
 • Sabihin ang layunin ng pagbisita sa Admin Assistant;
 • Bumalik sa petsa ng appoinment
 • Supporting Documents
 • 1 oras hanggang 3 araw; depende sa uri at nilalaman ng dokumento o hinihinging opinion

 

 • 10 minuto hanggang kalahating oras

 

 • 1 oras hanggang 1 araw
 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala
Municipal Mayor at mga Kawani ng Municipio