City Information and Communication Technology Office

Email: micto@baliwag.gov.ph

Contact No:

Trunk Line: 798-0391 loc. 4286

Pagkakaroon ng Internet Connection

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE

Para sa pag papalagay ng bagong internet connection

 • Endorsement Letter (isangkopya)

(Para sapag-aayos ng internet connection

 • Tumawag lamang sa 798-0391 loc. 4286)

Ipasa ang kailangang dokumento o tumawag sa 798-0391 loc. 4286.

 • 5 minuto

 

 • 15 minuto o higit pa
 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala
Mga kawani ng Pamahalaang Bayan ng Baliwag

Pagkukumpuni ng Computer at ibang pang kagamitan nito (CPU, Printer, Keyboard, at Iba pa)

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE

Ulat sa Task Monitoring System

Tumawag sa 798-0391 loc. 4286.

 • 5 minuto

 

 • 15 minuto o higit pa
 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala
Mga kawani ng Pamahalaang Bayan ng Baliwag

Pag aayos ng Error sa mga Computerized System at Application ng Pamahalaang bayan

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE

Ulat sa Task Monitoring System

Tumawag sa 798-0391 loc. 4286.

 • 5 minuto

 

 • 15 minuto o higit pa
 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala
Mga kawani ng Pamahalaang Bayan ng Baliwag