City General Services Office

Email: sample_email@gmail.cpm

Contact No:

Trunk Line: 798-0391 loc. 476

Pagbili ng mga Gamit

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Request for Purchase Form (RPF) Isumite sa GSO ang approved ng Department/Office Head ang Request for Purchase Form.
 • 1 day
Wala Iba’t-ibang tanggapan ng Pamahalaang Bayan ng Baliwag

Pagbabayad ng Utilities

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Billing Statements Isumite ang billing statement sa GSO.
 • 1 day
Wala Utility Providers

Pagbabayad ng Gasolina at iba pa

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Invoices Isumite sa GSO ang mga Invoices para sa mga
sinisingil na bayarin sa gasoline, krudo, langis, atbp.
 • 1 working day
Wala Gasoline Stations

Pagbili ng Commonly Used Office Supplies and Materials

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
 1. Departmental Annual Procurement Plan (APP)
 2. Requisition Issue Slip (RIS)
 1. Isumite sa GSO ang approved Departamental Annual Procurement Plan.
 • 3 working days
 • Check Payable to DBM

 

 • Wala
Iba’t-ibang tanggapan ng Pamahalaang Bayan ng Baliwag

Kaayusan at Kalinisan ng City of Baliwag

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Maintenance Request Form
 1. Kumuha ng Maintenance Request Form (MRF) sa GSO.
 2. Isumite ang pirmado ng Departament Group Head ang  MRF sa GSO nakasaad ang lokasyon at detalye ng hinihiling na serbisyo
 • 1 day
 • 1 day
Wala Iba’t-ibang tanggapan ng Pamahalaang Bayan ng Baliwag

Pagbibigay ng Logistic Support

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Letter-Request
 1. Magsumite ng letter-request pirmado ng Department/Office Head sa Logistics Office (c/o Alberto David Jose) 2 o 3 araw bago ang requested date ng serbisyo
 • 1 day before the event. In case of emergency set-up, 30 minutes before the event.
Wala Tanggapan ng Punong Bayan at Ibang tanggapan ng Pamahalaang Bayan ng Baliwag

Pagsasaayos ng mga Opisyal na Sasakyan

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Vehicle Maintenance Request Form (VMRF)
 1. Kumuha ng Vehicle Maintenance Request Form (VMRF) sa GSO.
 2. Isumite ang VMRF sa GSO
 • 1 day
 • 3 days
Wala Iba’t-ibang tanggapan ng Pamahalaang Bayang ng Baliwag