City Business Permit and Licensing Office

Email: bplobaliwag@yahoo.com.ph

Contact No:

Trunk Line: (044) 798-0391 loc. 2756

Proseso sa Pagkuha ng Business Permit

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
 • Para sa bagong negosyo (New)
  Photocopies:
  -Patunay na rehistro  ng negosyo o katayuang legal (DTI / SEC / Cooperative)
  -Community Tax Certificate (Cedula)
  -Kontrata sa pag-upa (renta), kung umuupa
  -Zoning Permit

 

 • Para sa dating negosyo (Renewal)
  -Basehan ng pagko-compute ng tax at iba pang mga bayarin (Gross Sales – notaryado) (original)
  Photocopies:
  -Patunay na rehistro ng negosyo o katayuang legal (DTI / SEC / Cooperative)
  -Community Tax Certificate (Cedula)
  -Dating Business Permit
 • Ipasa ang kailangang mga dokumento.
 • Tatanggapin ang Order of Payment mula sa BPLO.
 • Pumunta sa Cashier at bayaran ang buwis;
 • Kuhanin ang Business Permit, kalakip ang resibo
 • Wala
 • Wala
 • Nakabase sa umiiral na ordinansa ukol sa Revenue Code
 • Wala
 • 10 minuto
 • 10 minuto
 • 3 minuto
 • 2 minuto
MGA MAY-ARI NG NEGOSYO SA BALIWAG, BULACAN