City Archives and Records Office
External and Internal Services

Email: archiveandrecords.baliwag@gmail.com

Contact No: 012-345

Trunk Line: (044) 798-0391

Kahilingan para sa Certified True Copy

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO HAKBANG PARA SA KLIYENTE
BAYAD SA SERBISYO PANAHON NA GUGUGUL KLIYENTE
  • Request Slip
  • Sipi ng dokumento
Mag tungo sa Mayor’s Office Operation Center upang mag sagot ng “Request Slip” Wala 5  minuto PARA SA LAHAT

 

Pagdadala ng Dokumento o Liham (Routing)

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTOYO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Mga dokumento o liham na ipaparesib Mag tungo sa Mayor’s Office Operation Center at ibigay ang liham o dokumento na ipapadala 1 araw Wala Para sa lahat

Pag tanggap ng mga Dokumento

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
  • Mga dokumento o liham na ipaparesib.
Ipadala ang liham o dokumento na ipaparesib sa email archiveandrecords.baliwag@gmail.com o sa aming FB Page na Archive and Records Office 2 minuto Wala  Para sa lahat

 

Pag kuha ng Sipi ng mga Dokumento (Retrival)

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
  • Request Slip.
Mag tungo sa Mayor’s Office Operation Center upang mag sagot ng “Request Slip” 5 minuto

Wala

Para sa lahat