City Administrator Office

Email: maoffice.baliwag@gmail.com / administrator@baliwag.gov.ph

Contact No:

Trunk Line: (044) 798-0391 Loc. 501

Appointment para sa Pambayang Tagapangasiwa

MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULI SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Abiso sa pamamagitan ng tawag, text, email o pakikipag-usap
  • Makipag-usap sa Administrative Staff para sa appointment (walk-in o tawag/ text/email).

 

  • Magbigay ng contact person at number para sa kumpirmasyon at iba pang detalye.
  • 5-10 minuto

 

  • 5-10 minuto
 Wala Para sa Lahat