Baliwag Traffic Management Office

Email: b.trafficmo@gmail.com

Contact No:

Trunk Line: –

Motorcade/Traffic Assistance And Reservation For Glorietta Park/Heroes Park Usage

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
  • Liham kahilingan ukol sa motorcade assistance o reservation sa paggamit ng Glorietta Park/Heroes Park na nakasaad ang kumpletong detalye ukol sa aktibidad o gawain, oras at petsa, at contact person

 

  • Mayor’s Permit o Approval letter mula sa Mayor’s Office para sa kahilingan

 

  • Sketch ng ruta para sa motorcade/ traffic assistance
Ipasa ang kailangang mga dokumento para sa kahilingan
  • 5 minuto

 

 

  • 5 minuto

 

  • 5 minuto
Wala Transacting Public

Traffic Violation Redemption

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Opisyal na Resibo ng binayarang Traffic Citation Ticket mula sa Municipal Treasurer’s Office para sa traffic violation redemption Ipakita ang Official Receipt ng tinubos na traffic citation ticket 5 minuto Wala Transacting Public