City Assessor’s Office Service

Email: assessor.baliwag@gmail.com

Contact No:

Trunk Line: 798-0391 loc. 507

Tax Declaration/Oha
(pang kasalukuyan)

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Tax Declaration/Oha
(pang kasalukuyan)
 • Resibo
 • Titulo ng lupa
 • Request letter galing sa may-ari ng lupa
 • Valid id
Isumite ang mga kinakailangang dokumento at antayin ang pagbibigay ng sertipikasyon. 15 minuto kada tax declaration/oha ₱50 kada tax declaration May-ari o kinakatawan ng may-ari

Lumang Tax Declaration/Oha
(1980 up to 2000)

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Lumang Tax Declaration/Oha
(1980 up to 2000)
 • Resibo
 • Titulo ng lupa
 • Request letter galing sa may-ari ng lupa
 • Valid id
Isumite ang mga kinakailangang dokumento at antayin ang pagbibigay ng sertipikasyon. 40 minuto kada tax declaration/oha ₱50 kada tax declaration May-ari o kinakatawan ng may-ari

No Improvement

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
No Improvement
 • Resibo
 • Titulo ng lupa
 • Request letter galing sa may-ari ng lupa
 • Valid id
Isumite ang mga kinakailangang dokumento at antayin ang pagbibigay ng sertipikasyon. 2 oras kada certification ₱50 kada tax declaration May-ari o kinakatawan ng may-ari

With Improvement/s

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD NG SERBISYO KLIYENTE
With Improvement/s
No Property
Property Holdings
 • Resibo
 • Titulo ng lupa
 • Request letter galing sa may-ari ng lupa
 • Valid id
Isumite ang mga kinakailangang dokumento at antayin ang pagbibigay ng sertipikasyon. 15 minuto kada certification ₱50 kada tax declaration May-ari o kinatawan ng may-ari

Paghahati ng lupa o titulo

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD NG SERBISYO KLIYENTE
Pagbibigay ng sertipikasyon para sa:

 • Paghahati ng lupa o titulo na may pagsasama ng paglilipat
 • Piang-isang lupa o titulo at saka hinati at nilipat/binago ang may-ari
2. Malinaw na kopya ng:

 • Titulo(Certified True Copy of presentation of Owner’s Duplicate)
 • Deed of:
  a.) Sale
  b.) Donation
  c.) Extra Judical Settlement
 • BIR Certification:
  a.) Capital Gain Tax
  b.) Donor’s Tax
  c.) Estate Tax
 • Transfer Tax Receipt
 • DAR/MARO Certification
 • Updated na resibo ng buwis or tax
 • Subdivision Plan
 • Agreement of Subdivison
  (optional)
Isumite ang mga kinakailangang dokumento at antayin ang pagbibigay ng sertipikasyon. 30 minuti kada certification Libre May-ari o kinatawan ng may-ari

 

Bagong Deklarasyon

URI NG SERBISYO MGA KAILNGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE

Pagbibigay ng sertipikasyon para sa:

 • Bagong Deklarasyon ng gusali
 • Pagbabago ng klasipikasyon ng lupa o gamit
 • Reassessment
 • Pag-aalis/pagkakansela

Malinaw na kopya ng:

 • Sulat ng kahilingan o affidavit/Building  Permit/Floor Plan/Larawan ng Property/Ocular Inspecrtion
 • DAR/MARO Certification
  (optional)
 • Updated na resibo ng buwis or tax clearance
Isumite ang mga kinakailangang dokumento at antayin ang pagbibigay ng sertipikasyon. 3 oras kada certification Libre May-ari o kinatawan ng may-ari

Pagtatama

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Pagtatama MALINAW NA KOPYA NG:

 • Titulo(Certified True Copy of presentation of Owner’s Duplicate)
 • Sulat ng kahilingan o affidavit/Building  Permit/Floor Plan/Larawan ng Property/Ocular Inspecrtion
 • Updated na resibo ng buwis or tax clearance
Isumite ang mga kinakailangang dokumento at antayin ang pagbibigay ng sertipikasyon. 2 oras kada certification Libre May-ari o kinakatawan ng may-ari